Начало

Ние сме лицензиран търговец на ток.

Лиценз за търговия с електроенергия №Л-484-1516.03.2017г.

Нашата мисия е да Ви продадем ток на по-ниска цена, да осигурим най-улеснена процедура за смяна на предишния Ви доставчик (всичко на едно гише) и гъвкави форми на плащане.

Последващото обслужване ще бъде приятно и с любезно отношение.

Ток за мен - лицензиран търговец на ток

Предимства за мен

Намаление цената на ток от 20% до 30%

Най-облекчената процедура за сключване на договор

Ние извършваме цялата процедура за регистрация/смяна на сегашния Ви доставчик на ток към нас

Получавате само една фактура (за ток и държавно определени такси и мрежови услуги)

Фиксирана цена на тока, защита при повишение на цената

Личен търговец

Как да взема по-ниска цена за ток

1 Изпратете ни заявка или запитване

2 Ние бързо ще Ви дадем оферта, Общи условия, проектодоговор и образец на пълномощно (за да ви прекратим договора с предишния доставчик на ток)

3 Заверете пълномощното и след това ние ще дойдем при вас за да подпишем договора.

Готово, от следващия месец сте наш клиент

Как да взема по-ниска цена за ток

ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Вашето потребление:

ЛВ.
KWH.

Ползване на ток от ЕлБонус като:

Приложете фактура (с мобилния телефон ще Ви бъде по удобно да я снимате)