Как се сменя доставчика на ток

[social-sharing-buttons]

Как се сменя доставчик

Предварителна подготовка

  • За да се смените доставчика си, първо трябва да заплатите задълженията си към настоящия.
  • С доставчиците / търговците на електрическа енергия на свободния пазар, можете да се договаряте само за цената на нетна активна електрическа енергия.  “Мрежовите услуги” ще продължите да заплащате на електроразпределителното дружество по регулирани цени. Като клиент вие НЕ МОЖЕТЕ да смените електроразпределителното предприятие /ЕРП/, което Ви обслужва като абонат в съответния регион, дори и ако не сте доволен от услугите му до момента. Вашият доставчик може да организира да получавате една фактура за цялата дължима от Вас сума, както и да заплащате само на него всички дължими суми, а той да организира плащането към съответното ЕРП.

Първата стъпка за регистрация е подаване на Заявление за пренос и достъп към ЕРП, към което сте присъединени. Това става с бланка на ЕРП, в което се вписват данните за обекта, който искате да регистрирате на свободен пазар. /Наредба 1/

За клиенти с предоставена мощност до 100 кВт, това е и единствената стъпка при регистрацията. След подаване на това Заявление, те трябва да изберете търговец и координатор на балансираща група и да подпишете договор.

Подаването на Заявление е услуга, която ние като Доставчик на електроенергия, ще Ви предложим и ще извършим безплатно за Вас.

След подаване на Заявлението,  клиентът получава Договор за пренос и достъп с ЕРП, който трябва да подпишете в срок от 1 календарен месец и от 1-во число на следващия месец е участник на свободния пазар на ел. енергия.

За клиентите с предоставена мощност над 100 кВт, след подписване на Договора за пренос и достъп с ЕРП, следва втора стъпка в процедурата по регистрация.

Втора стъпка – Подава се Заявление по образец за смяна на доставчик и координатор на балансираща група. Процедурата се извършва от 1-во до 10-то число на месеца, предшестващ промяната. /Наредба 2/

Ако Вие сте вече регистриран участник на свободния пазар, но желаете да смените своя доставчик и/ или координатор на балансиращата група, Вашата процедура стартира директно с изпълнение на Втора стъпка.

Всяка една от стъпките по регистрацията  се извършва в клиентски център на ЕРП лично от представляващия клиента или от нотариално упълномощено от него лице. Ние работим с нотариуси във всички градове и можем да осигурим подготовка на документ за упълномощаване, с който да ни възложите да извършим тези процедури вместо Вас.