Начин на плащане

[social-sharing-buttons]

Можете да платите в брой или с кредитна/дебитна карта в центровете за обслужване на клиенти.

Можете да платите по банкова сметка:
IBAN: BG51BPBI79421069015701
Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF

Можете да платите с кредитна или дебитна карта.