Как да избера доставчик на електроенергия на либерализирания пазар?

Всички лицензирани търговци на ел. енергия имат регистрация пред “Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Техният пълен списък е публикуван на неговата интернет страница: https://tso.bg

Изборът на конкретен търговец може да се извърши след съпоставка на различни оферти, според потребностите на клиента.