Добра сделка с доставчик | ЕлБонус

Свободен пазар на електроенергия – ползи, етапи, перспективи

До края на 2018-а фирмите ще са преминали на свободен пазар на електроенергия

Либерализацията на пазара на ток у нас тази година върви с все по-ускорени темпове. Енергийната борса постоянно чупи рекорди в търгуваната електроенергия. Това разбира се няма как да стане с административен натиск или директиви. Просто малките и средни фирми все по-масово се убеждават от ползата да са на свободен пазар на електроенергия, и се включват.

Добра сделка с доставчик | ЕлБонус

Очевидно след 1 април 2016 година, когато получиха възможност да напуснат регулирания пазар на ток и да излязат на свободния, им е трябвал няколко месеца гратисен период на „ослушване“ и ориентиране, а може би не са имали достатъчно информация.

Макар че въвеждането на свободен пазар на електроенергия не е откриване на Америка – това е направено в Европа, механизмите са разработени, прилагат се перфектно и даже се развиват. Не случайно ЕС вече работи за единен пазар на електроенергия.

След въпросния негласен „гратисен период“, средният и дребен бизнес вижда в реалните примери, че има интерес да излезе от регулирания пазар. По обобщена статистика, с преминаването към свободен пазар на електроенергия, фирмите намаляват разходите си за ток между 20 и 30 процента.

Данните се потвърждават и от енергийното министерство, и от Регулаторната комисия. Очакванията са, че към края на 2018-а абонатите от стопанския сектор у нас в ще са излезли от регулирания и ще са преминали към свободен пазар на електроенергия.

Когато се говори за поевтиняването на тока на свободния пазар, трябва да се направи едно уточнение. Става дума за цената на реално потребената електроенергия, която се дължи на фирмата доставчик на ток. Тя поевтинява.

Отделно има обаче има такси, които са извън свободния пазар и се регулират от държавата. Тези такси са за мрежовата услуга – „пътя“, по който се доставя електроенергията. Те се дължат на Електроразпределителните дружества, защото мрежите са техни – даже електромерите са към ЕРП-тата. Тези такси зависят от Регулаторната комисия.

Две причини да е по-евтино при свободен пазар на електроенергия

Едната причина за поевтиняването на тока при свободния енергиен пазар е известна от всеки свободен пазар – конкуренцията. На свободния пазар фирмите доставчици на ток са много, конкуренцията е голяма и цените се смъкват.

Другата причина е свързана с една подробност за регулирания пазар. Там токът за фирмите е по-скъп, за да се компенсира по-евтиния ток за битовите абонати.

Български пари в портфейл | ЕлБонус

Ако домакинствата трябва да плащат реалната цена на тока си, просто голяма част от тях ще останат без ток. Това обаче никоя европейска държава не може да си го позволи, защото токът е обществена, социално значима стока, без която се застрашава не само стандартът на живот, но и самото съществуване.

Затова за битовите абонати има отделна държавна стратегия за защита, по-специално на така наречените уязвими групи. В момента със Световната банка, която по договор с България направи модел за пълното преминаване към свободен пазар на електроенергия у нас, се уточняват тези защити.

Консултантският договор  със Световната банка освен модел как да се проведе пълната либерализация, включва финансов и правен анализ в енергийния отрасъл. В юридически план става дума за изчистването и адаптирането на остарели законови текстове, които не отговарят на изискванията за либерализация.

Затова се уточняват също така и редица необходими промени, и то съществени, в Енергийния закон, които трябва да се приемат от Парламента. Още повече, че специално битовите абонати при условията, които са в момента, нямат интерес да излязат на свободен пазар на електроенергия.

Очакванията са, че с промените, които ще се направят и механизмите, които ще се въведат, към края на 2021 година и битовият сектор да е преминал към свободен пазар на електроенергия.

Ползите за домакинствата ще са като за стопанския сектор – възможност лично да изберат от кой доставчик да купуват и 20-30 на сто поевтиняване на консумирания ток.

Преимуществата да имаш личен търговец

Конкуренцията между фирмите доставчици на ток води не само до намаляване на цената на доставения ток, но и до ред други облекчения и гаранции. Всеки клиент си договаря индивидуално цената, която ще е значително по-ниска от държавно регулираната, договорен период, как да плаща.

На практика абонатът ще има личен търговец. Персоналното отношение към клиента тук може да се сравни със суперите и кварталните магазинчета. В суперите потребителите, служителите и касиерите са в „анонимни“ отношения и доколкото има внимание и любезност, те са по служебно задължение. Докато с продавача в кварталния магазин отношенията са неформални и гарантират специално отношение към клиента.

Фирмите доставчици на ток гарантират, че договорените параметри няма да търпят промени. Ако токът в страната поскъпне, завишението остава за сметка на доставчика.

Комисия по регулиране | ЕлБонус

Както е известно, на регулирания пазар периодично се иска поскъпване и Регулаторната комисия общо взето го одобрява, макар и не чак в исканите параметри. Обикновено става през лятото, но има случаи и на извънредно поскъпване. При свободния пазар цената в договора е защитена.

Доставчиците на ток също така предлагат да издават единна фактура, която да включва  цената на потребения ток, държавните такси и таксата, която се дължи на ЕРП-тата за мрежовата услуга. Това спестява на клиента време и нерви от чакане по гишета.

Наред с това на клиента се спестяват различни административни дейности, като доставчиците се ангажират да ги изпълнят безплатно, дават и безплатни консултации.

Сред предложенията на лицензирания търговец на ток ЕлБонус например, е или да  поеме изцяло административно-правната процедура по напускането на регулирания пазар и прехвърлянето в свободния чрез пълномощно от клиента, или да му предостави попълнени и оформени всички необходими документи, а той само да ги внесе в Енергото.

При желание на клиента, в свободния пазар доставчиците  на ток могат да направят и анализ на потреблението, с който да се види конкретната полза от излизането на свободния пазар.

Либерализацията – стъпка по стъпка

Всъщност либерализацията на пазара на ток  и у нас не е нещо супер-ново. Големите производствени компании в България купуват ток от свободния пазар още от 2007-а година, като досега поетапно са обхващани различни групи, над 40% от тока се търгуват на свободния пазар. От средата на 2014-а за сделките с ток е въведен и почасов пазар.

Проверка на сметки и задължения | ЕлБонус

Така че основните правила вече „са репетирани“ достатъчно дълго. Разбира се, при по-малките производители и домакинствата има специфики, които ги правят отделен пазар, но основата не е непозната. Освен това Регулаторната комисия /КЕВР/ на интернет страницата си поддържа актуален списък на всички търговци на ток с лиценз, обширна информация и инструкции какво е необходимо да направят потребителите, ако решат да минат към  свободен пазар на електроенергия.

По този начин при либерализацията може да се наблюдават ускорени темпове, но тя не е стихийна, а се извършва плавно, с определени етапи и избягване на рисковете. Затова и в момента моделът е хибриден – и регулиран, и свободен пазар. Везните, разбира се, ще наклоняват все повече към свободния пазар до пълното му въвеждане.

В развитието „стъпка по стъпка“ на либерализацията ключов момент е създаването Енергийната борса, която в момента работи на принципа „Ден напред“ – поръчаният днес ток се доставя утре. Този сегмент добре се разработи и сега предстои следващият за създаването на модерен борсов енергопазар у нас.

Очаква се до края на тази година или началото на 2018-а да се въведе и търговия „В рамките на деня“. Договорът за това беше подписан през март тази година от Независимата борса у нас и Nord Pool, който е водещ оператор на енергийния пазар в европейски мащаб. Задължителен елемент за модерния пазар е и сегментът за дългосрочната търговия. Така участниците в борсата ще имат избор в коя платформа да участват.

Включване в европейския енергиен пазар

Въвеждането на свободен пазар на електроенергия у нас не е самоцелно, то е част от концепцията на ЕС за единен пазар. В тази насока най-напред ще се свържем с пазарите на съседните страни, което ще доведе до още намаляване на цените.

За тази по-дългосрочна стратегия у нас се предвиждат редица важни проекти, по някои от които вече се работи усилено. От особено значение е адекватното състояние и развитието на инфраструктурата на енергетиката.

Електрическа мрежа и планове | ЕлБонус

Затова се провежда рехабилитация  на преносната мрежа и се предвижда свързване чрез конкретни далекопроводи със съседните държави – с Гърция, обща връзка от Румъния през България до Турция и др. Срокът за провода Марица изтокНеа Санта в Гърция,  е 2018 – 2021 година.

Това е свързано и с изграждането на вътрешни електропроводи на българска територия, за които също има европейско съфинансиране. Например електропроводът, който ще свърже  „Марица Изток“ с подстанцията „Пловдив“,  ще струва 41 781 750 евро. Европейското съфинасиране е близо 15 400 000 евро. Този далекопровод трябва да е готов до 2018 година.

Връзката „Марица Изток“- станция „Бургас“ пък е с  обща стойност 65 240 000 евро. От тях  европейското съфинансиране е 29 116 650 евро.

Работи се и по други подобни проекти за енергийната ни инфраструктура, които трябва да се завършат до 2018 година.  В цялост те значително ще допринесат за по-добра сигурност доставките, гъвкавост, и оперативна съвместимост на електроенергийната ни система.

Междувременно се очаква и окончателният вариант на модела, предложен от Световната банка, който в момента се дискутира, както и предложенията за нормативните промени в енергийното ни законодателство.

Съществена част от подготовката е и концепцията за киберсигурността с оглед на разрастващата се електронизация.

В крайна сметка освен другите ползи, чрез свободен пазар на електроенергия ще се увеличи прозрачността при формирането на цените, което отново е в полза на потребителя.