Спестявате от енергия | elbonusbg.com

Смяната на доставчика – за какво трябва да внимава клиента?

Основната причина за смяната на доставчик на електроенергия е намаляване на разходите за електрическа енергия.

Тази смяна има някои важни особености. За какво какво трябва да внимава потребителя и какво да подготви предварително?

Изправени пред дилема | elbonusbg.com

1. Да провери отговаря ли на условията за регистрация на свободен пазар на електроенергия.

Към настоящия момент законът на практика дава право на всеки клиент, който желае да смени своя доставчик, без значение от напрежението на присъединяване и наличието на търговско средство за измерване на консумираната електрическа енергия.

Единственото ограничение, което ЕРП-тата поставят пред излизащите на свободния пазар на електрическа енергия, е липсата на просрочени стари задължения към ЕРП-то и/или друг доставчик.

2. Да избере нов доставчик на електроенергия.

Цените на регулирания пазар са държавно определени и са значително по-високи от тези, които потребителя може да получа от доставчик на свободния пазар, когато става дума за стопански потребители. Преди да бъде регистриран на свободния пазар, снабдяването до крайния потребител бива извършвано от доставчик според регулирани цени. Тези доставчици са получили лицензии за тази си дейност и са регионално фиксирани.

В зависимост от административния регион, това могат да са „Енерго-про Продажби“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД или „ЧЕЗ Електро България“ АД.

На свободния пазар на електрическа енергия, доставката бива извършвана от търговски дружества с лиценз за тази дейност, като засега те наброяват 120. Клиентът може да се свърже с повече търговци едновременно и да поиска оферти от тях. Трябва да се внимава при договаряне на условията впредложените договори – услуги, които са включени, цената фиксирана ли е, нужно ли е клиентът да осигурява обезпечение, какъв е срока за подаване на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора и дали въобще е възможно това от страна на клиента. След като е избран доставчик, отговарящ на изискванията на клиента и е подписан договор за доставка, остава да се извърши регистрация на обектите на клиента на свободен пазар на електрическа енергия.

Кои са основните рискове, с които да се съобразите и които са породени от особеностите при либерализацията на пазара, тъй като със свободата на избора, Вие носите и отговорността за него:

  • Сключване на договор с нелицензиран търговец. Актуален регистър се поддържа на интернет страницата на ЕCO;
  • Договор, който позволява едностранна променя на цената от страна на търговеца;
  • Договор, който включва неустойки при предсрочно прекратяване по искане на клиента;
  • Финансово нестабилен търговец, което да доведе до неговия фалит или отнемане на лицензията му. Тогава, до избора на нов доставчик на електрическа енергия, клиента служебно ще бъде прехвърлен към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), за да му бъде осигурена непрекъснато доставката. Това от двоя страна ще доведе до повишаване на разхода за електрическа енергия за клиента, тъй като ДПИ снабдява на по-високи от средните пазарни цени;
  • Нелоялни практики за възпрепятстване на клиентите да изберат нов доставчик.

3. Регистрация на обекта/обектите на свободния пазар.

Процесът трае около 1 до 2 месеца като зависи от това дали въпросните обекти са вече регистрирани на пазара и дали са обекти с почасово мерене или такива със Стандартизиран товаров профил. Доставката от нов доставчик започва винаги от първото число на месеца. Не е необходимо клиента сам да извърши тази регистрация, ако даде нотариално заверено пълномощно на избраният от него доставчик, той би могъл направи да извърши регистрацията от негово име.

Спестявате от енергия | elbonusbg.com

Какво още трябва да се знае?

  • При преминаване на свободния пазар, Вие избирате и сменяте само доставчика за „снабдяване с електрическа енергия“. „Достъп до мрежата и разпределение“ е задължение на мрежовите оператори и те остават непроменени при тази регистрация;
  • Мрежовия оператор /ЕРП/ отговаря за качеството на снабдяване, а доставчикът на ел. енергия няма отношения към това;
  • Смяната на доставчика на електрическа енергия може да бъде извършена след изтичане, предсрочното прекратяване по взаимно съгласие на договора или по всеки друг начин уреден в него;
  • Захранването с електрическа енергия няма да бъде преустановено по време на смяна на доставчик, тъй като това не е свързано с физически действия по мрежата.