Доставка на ел. енергия | Tok za men

Как да намалим до 40% цената на тока си

Доставчик на евтина енергия | Tok za men

Излишно е да питаме искате ли да си намалите значително цената на тока, който ползвате – искате, разбира се. След първи април 2016-а хиляди и хиляди малки фирми вече го направиха.

Тогава стартира свободният пазар на ток и за малките фирми, и за домакинствата. Засега обаче битовите абонати са заинтересовани да стоят на регулирания пазар.

Там им е по-евтино, защото цената на електроенергията за тях е по-ниска от реалната, а държавният регулатор покрива разликата чрез по-скъпия ток за бизнеса.

Каква е ситуацията при малките фирми?

Поради многото доставчици на електроенергия на свободния пазар, конкуренцията между тях е силна и това чувствително сваля предлаганата цена. Освен това съпътстващо се предлагат и много улеснения за клиента, както и различни екстри.

„ЕлБонус“ например – лицензиран доставчик на електоенергия, предлага поевтиняване от 10 до 40 процента, като поема всички дейности по излизането ви на свободния пазар и прехвърлянето на партидата.

Как става смяната на доставчика на ток, е регламентирано в специално създадените от държавната Комисия за енергийно и водно регулиране правила.

Процедурата минава през съответното Енерго /Електроразпределително предприятие в дадения регион/, към което са присъединени имотите на фирмата. За смяната се подава заявление. Не се плаща такса, но трябва да сте си платили досегашните сметки.

Стъпките в тази процедура са различни – договор за пренос и достъп с ЕРП, заявление за смяна на доставчик и координатор на балансираща група. Тези административно-правни дейности, се извършват в клиентски център на ЕРП.

Вие обаче може да не се занимавате с тези процедури. Те се поемат изцяло от „ЕлБонус“, ако упълномощите пред нотариус съответния служител на доставчика. Сметки за ток | ЕлБонус

Дори с намирането на нотариус няма да се занимавате – „ЕлБонус“ във всички градове работи с нотариуси и професионално изготвя цялата нужна документация. Освен това предлага облекчена процедура за сключване на договора.

Изпращате заявка или дори само питане, бързо получавате оферта, общи условия и проект за договор. Одобрите ли ги, отивате в център на доставчика за подпис на договора и пълномощно, след което от следващия месец сте клиент на „ЕлБонус“.

Особено важно е, че цената на тока ще бъде фиксирана и няма да ви се увеличи при поскъпване в страната – разликата ще е за сметка на доставчика на електроенергия.

По принцип при плащането после има две фактури, защото се плащат две неща. Едното е цената на потребения ток, доставен от  „ЕлБонус“, другото е цената на мрежовите услуги.

Тук трябва специално да уточним, че цената на мрежовите услуги ще остане регулирана от държавата и ако досега говорехме за свободен пазар на ток, то е за цената на доставената електроенергия.

Мрежите, по които се доставя токът, са на ЕРП. Така че е тяхна отговорността за качеството на услугата – да има постоянно напрежение, да няма прекъсвания на тока.

С „ЕлБонус“ обаче, за ваше улеснение и нагледност, ще получавате една фактура с двете цени за ток и за пренос, без да се занимавате отделно с ЕРП. Плащането също е по договорка – може да е веднъж или два пъти в месеца.

На свободен пазар – като на свободен пазар: може да намерите най-изгодното!