Спестявания от сметки за ток | ТокЗаМен

Искате ли Вашият ток да е много по-евтин? Вижте как!

„Няма мърдане“ или връщане назад от свободния пазар на електроенергия у нас. Защото поетапното му въвеждане не е само по себе си.

Конкурентният енергиен пазар не само решава вътрешни проблеми и дава нови възможности за развитие в страната, но цели и интеграция с европейския пазар на ток в съответствие със законодателството на ЕС.

Спестявания от сметки за ток | ЕлБонус

Затова енергийната ни система работи по българо-холандски проект за либерализацията съвместно с Nord Pool, водещият европейски енергиен пазарен оператор. Наскоро беше отчетено успешното въвеждане на първата фаза по проекта.

Бяха структурирани Българската независима енергийна борса и Електроенергиен системен оператор, въведе се системата „ден напред“.

БНЕБ и Nord Pool вече подписаха споразумение и за въвеждането на борсовия сегмент „в рамките на деня“ за пазара на електроенергия у нас. Планира се „в рамките на деня“ да задейства през последното тримесечие на 2017.

Отделно по договор Световната банка изготви доклад за стратегия при въвеждането на пълната либерализация на пазара на ток у нас. Той вече беше предоставен за обществено обсъждане, след което ще се пристъпи към реализация.

Напредъкът на свободния пазар на ток у нас може да се види и в цифри. За по-малко от 10 дни през първата половина на април Борсата отчете пет рекорда в количествата търгувана електроенергия. Започна се с доставката за 5 април от 11 905,40 MWh и се стигна до 15 979,80 MWh,за доставката на 13-и.

Както е известно, след 1 април 2016-а, да се включат в свободния пазар на ток получиха възможност и малките фирми, както и битовите абонати. Засега обаче за домакинствата е по-изгодно да са на регулирания пазар. В стратегията, обсъждана със Световната банка, за тях са предвидени защити, които тепърва ще се въвеждат.

Какви са изгодите за малките фирми, ако се включат на предлагания свободен енергиен пазар?

Транспортиране на ел. ток | ЕлБонус

Най-напред – много по-евтин ток заради пазарния принцип на конкуренцията. Лицензираният доставчик на електроенергия „ЕлБонус“ например, предлага от 10 до 40% по-ниска цена!

Говорим за доставената енергия, мрежовите услуги остават отделно и са регулирани от държавата. Те са към съответните ЕРП-та в регионите, защото мрежите за пренос са техни. Тяхна е и отговорността за качеството – непрекъснато снабдяване, сила на напрежението.

На свободния пазар фирмите могат да договарят индивидуално условията на договора. На практика ще имате личен търговец, а това е гаранция за неговата ангажираност и персонално отношение при цялостното обслужване с внимание, улеснения, бонуси.
Цената ще е фиксирана за договорния период и ще сте защитени при повишаване в страната – ако токът поскъпне като цяло, ще е за сметка на търговеца.

Ще можете индивидуално да договорите условията за доставка – цена, период, начин на плащане. „ЕлБонус“ предлага и комбинирана фактура – и за получения ток, и за определените от държавата такси, и мрежови услуги.

Друго улеснение е, че лицензираният доставчик на ток може да извърши цялата процедура по излизането ви от регулирания, включването ви към свободния пазар и смяната на доставчика.

„ЕлБонус“ извършва напълно безплатно услугите по консултации и регистрация на свободния пазар. Можете да упълномощите пред нотариус представител на дружеството и той да извърши цялостната регистрация. Може да получите попълнени документите и заявленията и лично да ги внесете в клиентския център на ЕРП-то.

Самото сключване на договора с „ЕлБонус“ също е по много улеснена процедура. Изпращате заявка или запитване; бързо получавате оферта, проектодоговор и образец на пълномощно, за да ви се прекрати договора с предишния доставчик. Заверявате пълномощното, а от дружеството идват за подписването на договора.

От следващия месец токът ви е на по-ниската цена и по-изгодни условия, които лично сте договорили.