Category Archives: Блог

Blog posts

Добра сделка с доставчик | ЕлБонус

Свободен пазар на електроенергия – ползи, етапи, перспективи

До края на 2018-а фирмите ще са преминали на свободен пазар на електроенергия

Либерализацията на пазара на ток у нас тази година върви с все по-ускорени темпове. Енергийната борса постоянно чупи рекорди в търгуваната електроенергия. Това разбира се няма как да стане с административен натиск или директиви. Просто малките и средни фирми все по-масово се убеждават от ползата да са на свободен пазар на електроенергия, и се включват.

Добра сделка с доставчик | ЕлБонус

Очевидно след 1 април 2016 година, когато получиха възможност да напуснат регулирания пазар на ток и да излязат на свободния, им е трябвал няколко месеца гратисен период на „ослушване“ и ориентиране, а може би не са имали достатъчно информация.

Макар че въвеждането на свободен пазар на електроенергия не е откриване на Америка – това е направено в Европа, механизмите са разработени, прилагат се перфектно и даже се развиват. Не случайно ЕС вече работи за единен пазар на електроенергия.

След въпросния негласен „гратисен период“, средният и дребен бизнес вижда в реалните примери, че има интерес да излезе от регулирания пазар. По обобщена статистика, с преминаването към свободен пазар на електроенергия, фирмите намаляват разходите си за ток между 20 и 30 процента.

Данните се потвърждават и от енергийното министерство, и от Регулаторната комисия. Очакванията са, че към края на 2018-а абонатите от стопанския сектор у нас в ще са излезли от регулирания и ще са преминали към свободен пазар на електроенергия.

Когато се говори за поевтиняването на тока на свободния пазар, трябва да се направи едно уточнение. Става дума за цената на реално потребената електроенергия, която се дължи на фирмата доставчик на ток. Тя поевтинява.

Отделно има обаче има такси, които са извън свободния пазар и се регулират от държавата. Тези такси са за мрежовата услуга – „пътя“, по който се доставя електроенергията. Те се дължат на Електроразпределителните дружества, защото мрежите са техни – даже електромерите са към ЕРП-тата. Тези такси зависят от Регулаторната комисия.

Две причини да е по-евтино при свободен пазар на електроенергия

Едната причина за поевтиняването на тока при свободния енергиен пазар е известна от всеки свободен пазар – конкуренцията. На свободния пазар фирмите доставчици на ток са много, конкуренцията е голяма и цените се смъкват.

Другата причина е свързана с една подробност за регулирания пазар. Там токът за фирмите е по-скъп, за да се компенсира по-евтиния ток за битовите абонати.

Български пари в портфейл | ЕлБонус

Ако домакинствата трябва да плащат реалната цена на тока си, просто голяма част от тях ще останат без ток. Това обаче никоя европейска държава не може да си го позволи, защото токът е обществена, социално значима стока, без която се застрашава не само стандартът на живот, но и самото съществуване.

Затова за битовите абонати има отделна държавна стратегия за защита, по-специално на така наречените уязвими групи. В момента със Световната банка, която по договор с България направи модел за пълното преминаване към свободен пазар на електроенергия у нас, се уточняват тези защити.

Консултантският договор  със Световната банка освен модел как да се проведе пълната либерализация, включва финансов и правен анализ в енергийния отрасъл. В юридически план става дума за изчистването и адаптирането на остарели законови текстове, които не отговарят на изискванията за либерализация.

Затова се уточняват също така и редица необходими промени, и то съществени, в Енергийния закон, които трябва да се приемат от Парламента. Още повече, че специално битовите абонати при условията, които са в момента, нямат интерес да излязат на свободен пазар на електроенергия.

Очакванията са, че с промените, които ще се направят и механизмите, които ще се въведат, към края на 2021 година и битовият сектор да е преминал към свободен пазар на електроенергия.

Ползите за домакинствата ще са като за стопанския сектор – възможност лично да изберат от кой доставчик да купуват и 20-30 на сто поевтиняване на консумирания ток.

Преимуществата да имаш личен търговец

Конкуренцията между фирмите доставчици на ток води не само до намаляване на цената на доставения ток, но и до ред други облекчения и гаранции. Всеки клиент си договаря индивидуално цената, която ще е значително по-ниска от държавно регулираната, договорен период, как да плаща.

На практика абонатът ще има личен търговец. Персоналното отношение към клиента тук може да се сравни със суперите и кварталните магазинчета. В суперите потребителите, служителите и касиерите са в „анонимни“ отношения и доколкото има внимание и любезност, те са по служебно задължение. Докато с продавача в кварталния магазин отношенията са неформални и гарантират специално отношение към клиента.

Фирмите доставчици на ток гарантират, че договорените параметри няма да търпят промени. Ако токът в страната поскъпне, завишението остава за сметка на доставчика.

Комисия по регулиране | ЕлБонус

Както е известно, на регулирания пазар периодично се иска поскъпване и Регулаторната комисия общо взето го одобрява, макар и не чак в исканите параметри. Обикновено става през лятото, но има случаи и на извънредно поскъпване. При свободния пазар цената в договора е защитена.

Доставчиците на ток също така предлагат да издават единна фактура, която да включва  цената на потребения ток, държавните такси и таксата, която се дължи на ЕРП-тата за мрежовата услуга. Това спестява на клиента време и нерви от чакане по гишета.

Наред с това на клиента се спестяват различни административни дейности, като доставчиците се ангажират да ги изпълнят безплатно, дават и безплатни консултации.

Сред предложенията на лицензирания търговец на ток ЕлБонус например, е или да  поеме изцяло административно-правната процедура по напускането на регулирания пазар и прехвърлянето в свободния чрез пълномощно от клиента, или да му предостави попълнени и оформени всички необходими документи, а той само да ги внесе в Енергото.

При желание на клиента, в свободния пазар доставчиците  на ток могат да направят и анализ на потреблението, с който да се види конкретната полза от излизането на свободния пазар.

Либерализацията – стъпка по стъпка

Всъщност либерализацията на пазара на ток  и у нас не е нещо супер-ново. Големите производствени компании в България купуват ток от свободния пазар още от 2007-а година, като досега поетапно са обхващани различни групи, над 40% от тока се търгуват на свободния пазар. От средата на 2014-а за сделките с ток е въведен и почасов пазар.

Проверка на сметки и задължения | ЕлБонус

Така че основните правила вече „са репетирани“ достатъчно дълго. Разбира се, при по-малките производители и домакинствата има специфики, които ги правят отделен пазар, но основата не е непозната. Освен това Регулаторната комисия /КЕВР/ на интернет страницата си поддържа актуален списък на всички търговци на ток с лиценз, обширна информация и инструкции какво е необходимо да направят потребителите, ако решат да минат към  свободен пазар на електроенергия.

По този начин при либерализацията може да се наблюдават ускорени темпове, но тя не е стихийна, а се извършва плавно, с определени етапи и избягване на рисковете. Затова и в момента моделът е хибриден – и регулиран, и свободен пазар. Везните, разбира се, ще наклоняват все повече към свободния пазар до пълното му въвеждане.

В развитието „стъпка по стъпка“ на либерализацията ключов момент е създаването Енергийната борса, която в момента работи на принципа „Ден напред“ – поръчаният днес ток се доставя утре. Този сегмент добре се разработи и сега предстои следващият за създаването на модерен борсов енергопазар у нас.

Очаква се до края на тази година или началото на 2018-а да се въведе и търговия „В рамките на деня“. Договорът за това беше подписан през март тази година от Независимата борса у нас и Nord Pool, който е водещ оператор на енергийния пазар в европейски мащаб. Задължителен елемент за модерния пазар е и сегментът за дългосрочната търговия. Така участниците в борсата ще имат избор в коя платформа да участват.

Включване в европейския енергиен пазар

Въвеждането на свободен пазар на електроенергия у нас не е самоцелно, то е част от концепцията на ЕС за единен пазар. В тази насока най-напред ще се свържем с пазарите на съседните страни, което ще доведе до още намаляване на цените.

За тази по-дългосрочна стратегия у нас се предвиждат редица важни проекти, по някои от които вече се работи усилено. От особено значение е адекватното състояние и развитието на инфраструктурата на енергетиката.

Електрическа мрежа и планове | ЕлБонус

Затова се провежда рехабилитация  на преносната мрежа и се предвижда свързване чрез конкретни далекопроводи със съседните държави – с Гърция, обща връзка от Румъния през България до Турция и др. Срокът за провода Марица изтокНеа Санта в Гърция,  е 2018 – 2021 година.

Това е свързано и с изграждането на вътрешни електропроводи на българска територия, за които също има европейско съфинансиране. Например електропроводът, който ще свърже  „Марица Изток“ с подстанцията „Пловдив“,  ще струва 41 781 750 евро. Европейското съфинасиране е близо 15 400 000 евро. Този далекопровод трябва да е готов до 2018 година.

Връзката „Марица Изток“- станция „Бургас“ пък е с  обща стойност 65 240 000 евро. От тях  европейското съфинансиране е 29 116 650 евро.

Работи се и по други подобни проекти за енергийната ни инфраструктура, които трябва да се завършат до 2018 година.  В цялост те значително ще допринесат за по-добра сигурност доставките, гъвкавост, и оперативна съвместимост на електроенергийната ни система.

Междувременно се очаква и окончателният вариант на модела, предложен от Световната банка, който в момента се дискутира, както и предложенията за нормативните промени в енергийното ни законодателство.

Съществена част от подготовката е и концепцията за киберсигурността с оглед на разрастващата се електронизация.

В крайна сметка освен другите ползи, чрез свободен пазар на електроенергия ще се увеличи прозрачността при формирането на цените, което отново е в полза на потребителя.

Спестявате от енергия | elbonusbg.com

Смяната на доставчика – за какво трябва да внимава клиента?

Основната причина за смяната на доставчик на електроенергия е намаляване на разходите за електрическа енергия.

Тази смяна има някои важни особености. За какво какво трябва да внимава потребителя и какво да подготви предварително?

Изправени пред дилема | elbonusbg.com

1. Да провери отговаря ли на условията за регистрация на свободен пазар на електроенергия.

Към настоящия момент законът на практика дава право на всеки клиент, който желае да смени своя доставчик, без значение от напрежението на присъединяване и наличието на търговско средство за измерване на консумираната електрическа енергия.

Единственото ограничение, което ЕРП-тата поставят пред излизащите на свободния пазар на електрическа енергия, е липсата на просрочени стари задължения към ЕРП-то и/или друг доставчик.

2. Да избере нов доставчик на електроенергия.

Цените на регулирания пазар са държавно определени и са значително по-високи от тези, които потребителя може да получа от доставчик на свободния пазар, когато става дума за стопански потребители. Преди да бъде регистриран на свободния пазар, снабдяването до крайния потребител бива извършвано от доставчик според регулирани цени. Тези доставчици са получили лицензии за тази си дейност и са регионално фиксирани.

В зависимост от административния регион, това могат да са „Енерго-про Продажби“ АД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД или „ЧЕЗ Електро България“ АД.

На свободния пазар на електрическа енергия, доставката бива извършвана от търговски дружества с лиценз за тази дейност, като засега те наброяват 120. Клиентът може да се свърже с повече търговци едновременно и да поиска оферти от тях. Трябва да се внимава при договаряне на условията впредложените договори – услуги, които са включени, цената фиксирана ли е, нужно ли е клиентът да осигурява обезпечение, какъв е срока за подаване на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора и дали въобще е възможно това от страна на клиента. След като е избран доставчик, отговарящ на изискванията на клиента и е подписан договор за доставка, остава да се извърши регистрация на обектите на клиента на свободен пазар на електрическа енергия.

Кои са основните рискове, с които да се съобразите и които са породени от особеностите при либерализацията на пазара, тъй като със свободата на избора, Вие носите и отговорността за него:

  • Сключване на договор с нелицензиран търговец. Актуален регистър се поддържа на интернет страницата на ЕCO;
  • Договор, който позволява едностранна променя на цената от страна на търговеца;
  • Договор, който включва неустойки при предсрочно прекратяване по искане на клиента;
  • Финансово нестабилен търговец, което да доведе до неговия фалит или отнемане на лицензията му. Тогава, до избора на нов доставчик на електрическа енергия, клиента служебно ще бъде прехвърлен към Доставчик от последна инстанция (ДПИ), за да му бъде осигурена непрекъснато доставката. Това от двоя страна ще доведе до повишаване на разхода за електрическа енергия за клиента, тъй като ДПИ снабдява на по-високи от средните пазарни цени;
  • Нелоялни практики за възпрепятстване на клиентите да изберат нов доставчик.

3. Регистрация на обекта/обектите на свободния пазар.

Процесът трае около 1 до 2 месеца като зависи от това дали въпросните обекти са вече регистрирани на пазара и дали са обекти с почасово мерене или такива със Стандартизиран товаров профил. Доставката от нов доставчик започва винаги от първото число на месеца. Не е необходимо клиента сам да извърши тази регистрация, ако даде нотариално заверено пълномощно на избраният от него доставчик, той би могъл направи да извърши регистрацията от негово име.

Спестявате от енергия | elbonusbg.com

Какво още трябва да се знае?

  • При преминаване на свободния пазар, Вие избирате и сменяте само доставчика за „снабдяване с електрическа енергия“. „Достъп до мрежата и разпределение“ е задължение на мрежовите оператори и те остават непроменени при тази регистрация;
  • Мрежовия оператор /ЕРП/ отговаря за качеството на снабдяване, а доставчикът на ел. енергия няма отношения към това;
  • Смяната на доставчика на електрическа енергия може да бъде извършена след изтичане, предсрочното прекратяване по взаимно съгласие на договора или по всеки друг начин уреден в него;
  • Захранването с електрическа енергия няма да бъде преустановено по време на смяна на доставчик, тъй като това не е свързано с физически действия по мрежата.
Спестявания от сметки за ток | ТокЗаМен

Искате ли Вашият ток да е много по-евтин? Вижте как!

„Няма мърдане“ или връщане назад от свободния пазар на електроенергия у нас. Защото поетапното му въвеждане не е само по себе си.

Конкурентният енергиен пазар не само решава вътрешни проблеми и дава нови възможности за развитие в страната, но цели и интеграция с европейския пазар на ток в съответствие със законодателството на ЕС.

Спестявания от сметки за ток | ЕлБонус

Затова енергийната ни система работи по българо-холандски проект за либерализацията съвместно с Nord Pool, водещият европейски енергиен пазарен оператор. Наскоро беше отчетено успешното въвеждане на първата фаза по проекта.

Бяха структурирани Българската независима енергийна борса и Електроенергиен системен оператор, въведе се системата „ден напред“.

БНЕБ и Nord Pool вече подписаха споразумение и за въвеждането на борсовия сегмент „в рамките на деня“ за пазара на електроенергия у нас. Планира се „в рамките на деня“ да задейства през последното тримесечие на 2017.

Отделно по договор Световната банка изготви доклад за стратегия при въвеждането на пълната либерализация на пазара на ток у нас. Той вече беше предоставен за обществено обсъждане, след което ще се пристъпи към реализация.

Напредъкът на свободния пазар на ток у нас може да се види и в цифри. За по-малко от 10 дни през първата половина на април Борсата отчете пет рекорда в количествата търгувана електроенергия. Започна се с доставката за 5 април от 11 905,40 MWh и се стигна до 15 979,80 MWh,за доставката на 13-и.

Както е известно, след 1 април 2016-а, да се включат в свободния пазар на ток получиха възможност и малките фирми, както и битовите абонати. Засега обаче за домакинствата е по-изгодно да са на регулирания пазар. В стратегията, обсъждана със Световната банка, за тях са предвидени защити, които тепърва ще се въвеждат.

Какви са изгодите за малките фирми, ако се включат на предлагания свободен енергиен пазар?

Транспортиране на ел. ток | ЕлБонус

Най-напред – много по-евтин ток заради пазарния принцип на конкуренцията. Лицензираният доставчик на електроенергия „ЕлБонус“ например, предлага от 10 до 40% по-ниска цена!

Говорим за доставената енергия, мрежовите услуги остават отделно и са регулирани от държавата. Те са към съответните ЕРП-та в регионите, защото мрежите за пренос са техни. Тяхна е и отговорността за качеството – непрекъснато снабдяване, сила на напрежението.

На свободния пазар фирмите могат да договарят индивидуално условията на договора. На практика ще имате личен търговец, а това е гаранция за неговата ангажираност и персонално отношение при цялостното обслужване с внимание, улеснения, бонуси.
Цената ще е фиксирана за договорния период и ще сте защитени при повишаване в страната – ако токът поскъпне като цяло, ще е за сметка на търговеца.

Ще можете индивидуално да договорите условията за доставка – цена, период, начин на плащане. „ЕлБонус“ предлага и комбинирана фактура – и за получения ток, и за определените от държавата такси, и мрежови услуги.

Друго улеснение е, че лицензираният доставчик на ток може да извърши цялата процедура по излизането ви от регулирания, включването ви към свободния пазар и смяната на доставчика.

„ЕлБонус“ извършва напълно безплатно услугите по консултации и регистрация на свободния пазар. Можете да упълномощите пред нотариус представител на дружеството и той да извърши цялостната регистрация. Може да получите попълнени документите и заявленията и лично да ги внесете в клиентския център на ЕРП-то.

Самото сключване на договора с „ЕлБонус“ също е по много улеснена процедура. Изпращате заявка или запитване; бързо получавате оферта, проектодоговор и образец на пълномощно, за да ви се прекрати договора с предишния доставчик. Заверявате пълномощното, а от дружеството идват за подписването на договора.

От следващия месец токът ви е на по-ниската цена и по-изгодни условия, които лично сте договорили.

Доставка на ел. енергия | Tok za men

Как да намалим до 40% цената на тока си

Доставчик на евтина енергия | Tok za men

Излишно е да питаме искате ли да си намалите значително цената на тока, който ползвате – искате, разбира се. След първи април 2016-а хиляди и хиляди малки фирми вече го направиха.

Тогава стартира свободният пазар на ток и за малките фирми, и за домакинствата. Засега обаче битовите абонати са заинтересовани да стоят на регулирания пазар.

Там им е по-евтино, защото цената на електроенергията за тях е по-ниска от реалната, а държавният регулатор покрива разликата чрез по-скъпия ток за бизнеса.

Каква е ситуацията при малките фирми?

Поради многото доставчици на електроенергия на свободния пазар, конкуренцията между тях е силна и това чувствително сваля предлаганата цена. Освен това съпътстващо се предлагат и много улеснения за клиента, както и различни екстри.

„ЕлБонус“ например – лицензиран доставчик на електоенергия, предлага поевтиняване от 10 до 40 процента, като поема всички дейности по излизането ви на свободния пазар и прехвърлянето на партидата.

Как става смяната на доставчика на ток, е регламентирано в специално създадените от държавната Комисия за енергийно и водно регулиране правила.

Процедурата минава през съответното Енерго /Електроразпределително предприятие в дадения регион/, към което са присъединени имотите на фирмата. За смяната се подава заявление. Не се плаща такса, но трябва да сте си платили досегашните сметки.

Стъпките в тази процедура са различни – договор за пренос и достъп с ЕРП, заявление за смяна на доставчик и координатор на балансираща група. Тези административно-правни дейности, се извършват в клиентски център на ЕРП.

Вие обаче може да не се занимавате с тези процедури. Те се поемат изцяло от „ЕлБонус“, ако упълномощите пред нотариус съответния служител на доставчика. Сметки за ток | ЕлБонус

Дори с намирането на нотариус няма да се занимавате – „ЕлБонус“ във всички градове работи с нотариуси и професионално изготвя цялата нужна документация. Освен това предлага облекчена процедура за сключване на договора.

Изпращате заявка или дори само питане, бързо получавате оферта, общи условия и проект за договор. Одобрите ли ги, отивате в център на доставчика за подпис на договора и пълномощно, след което от следващия месец сте клиент на „ЕлБонус“.

Особено важно е, че цената на тока ще бъде фиксирана и няма да ви се увеличи при поскъпване в страната – разликата ще е за сметка на доставчика на електроенергия.

По принцип при плащането после има две фактури, защото се плащат две неща. Едното е цената на потребения ток, доставен от  „ЕлБонус“, другото е цената на мрежовите услуги.

Тук трябва специално да уточним, че цената на мрежовите услуги ще остане регулирана от държавата и ако досега говорехме за свободен пазар на ток, то е за цената на доставената електроенергия.

Мрежите, по които се доставя токът, са на ЕРП. Така че е тяхна отговорността за качеството на услугата – да има постоянно напрежение, да няма прекъсвания на тока.

С „ЕлБонус“ обаче, за ваше улеснение и нагледност, ще получавате една фактура с двете цени за ток и за пренос, без да се занимавате отделно с ЕРП. Плащането също е по договорка – може да е веднъж или два пъти в месеца.

На свободен пазар – като на свободен пазар: може да намерите най-изгодното!

регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

Регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

регулиран или свободен пазар на електрическа енергия

Традиционно, от края на 19 век до ден днешен, държавата или нейните предприятия извършват доставката на електрическа енергия у нас.

В края на 90-те в Европейския съюз започва един постепенен процес на навлизането на частни доставчици на ел. енергия. От началото на въпросния процес досега са изминали около 20 години и въпреки това в много европейски държави (измежду които е и България) либерализирането на пазара на електроенергия далеч не е приключило.

От 2007 г. различни категории потребители поетапно получават достъп до свободния пазар. В началото това са само големите индустриални потребители, присъединени към преносната мрежа на високо напрежение. През 2013 г., след направените промени в Закона за енергетиката и въведждането на понятието „Доставчик от последна инстанция“, се създаде икономически стимул тези потребители да потърсят алтернативен доставчик на свободен пазар. Доставчик от последна инстанция е дружеството, което гарантира сигурността на доставките на ел. енергия до крайните потребители.

От 1-ви април 2016 г. в България съществуват едновременно и регулиран, и свободен пазар на електроенергия. Част от потребителите (представляващи домакинства и фирми, които консумират ток с ниско напрежение) все още закупуват електрическа енергия на цени, определени от енергийния регулатор (КЕВР). А останалите потребители (някои фирми, които консумират енергия с ниско напрежение, както и всички фирми, които консумират енергия със средно и високо напрежение)  закупуват енергията си вече от различни доставчици и, разбира се, на свободно договорени цени.

В изпълнение на националното законодателство, всеки един клиент на регулирания пазар може да премине към свободния такъв, след като изрично декларира своето желание за това. Останалите клиенти продължават да се снабдяват с електроенергия, както досега – по регулирани цени на КЕВР.

 

Готови ли сме да сменим доставчика си на електроенергия?

Вижте мнението на експертите – проф. Атанас Тасев и Илиян Василев в интервю от 5.07.2016г. – след 13-та минута.

 

Защо да изберем свободния пред регулирания пазар?

Основното, от което всеки един потребител се интересува, е каква ще бъде сметката в края на отчетния период, която ще трябва да заплати . Редица анализи, направени от търговци на електрическа енергия показват, че когато един стопански потребител се регистрира на свободен пазар, то той започва да спестява около 20% от ежемесечната си сметка за ел. енергия. Процентът на спестяване много зависи от това към кое електроразпределително дружество е присъединен обектът (например жилище) на клиента, от тарифността на мерене (дневна, както и нощна скала), предоставената му мощност до обектите и т.н.

На свободния пазар, на клиента е дадена гаранция, че ще плаща една и съща цена за енергия по време на цялата продължителност на неговия договор. Т.е., ако клиентът е сключил договор за една година с определена фиксирана цена с доставчик на свободен пазар, то той ще знае с точнонст каква цена за единица енергия ще трябва да заплаща по време на целия договорен срок. Доставчикът не може по свое усмотрение и едностранно да променя договорената за периода цена.

На регулирания пазар според закона КЕВР е упълномощена да изменя цените на всеки 3 месеца (чл. 31; ал. 1 от Закона за енергетиката). Така например – от януари 2014 г. до ноември 2015 г. КЕВР е променила общо 5 пъти цените на регулирания пазар за снабдяване на крайни клиенти на монополните доставчици. Резултатът от тези промени е, че цената на електрическата енергия на регулирания пазар се е увеличила между 15 и 20% (в зависимост от ЕРП, както и вида на електромерите и това дали клиентът бива битов или стопански). Тези мерки на регулатора не могат да засегнат клиентите на свободния пазар, чиито цени се уреждат с индивидуален договор с доставчика на електрическа енергия.

Свободният пазар предлага по-голям брой предимства за стопанските клиенти, отколкото на регулирания пазар, но в същото време крие и известни рискове. Най-съществените честите могат да бъдат подмамващо ниски цени, а в същото време скрити условия в договора и не особено добронамерени търговски практики.

Затова е важно клиентът да е добре запознат с условията, които предлага свободния пазар и да се увери преди да подпише своя договор в каква степен вписаните в договора клаузи съответстват на постигнатите споразумения в хода на преговорите.

 

Вижте мнението на Радослав Димитров в интервю на Димитър Вучев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria от 05.08.2016г.

https://m.investor.bg/energetika/472/a/r-dimitrov-potrebitelite-ne-poznavat-procesa-na-otvarianetna-energiiniia-pazar-222176/

Другите въпроси за либерализацията на енергийния пазар в България

Другите въпроси за либерализацията на енергийния пазар в България

2-2Във все по-честите дискусии за либерализацията в родната енергетиката, същата е определяна за панацея на лекуването на съществуващите милиарди тарифни дефицити в този сектор, постоянния растеж на енергийните цени, големите сметки за отопление през зимата и цялата енергийна бедност.

Разрешаването на тези проблеми се очаква да бъде постигнато чрез избора на нови доставчици, които ще предложат по-добри услуги и по-ниски цени.

Очакването, че след освобождаването на пазара за всички потребители, няма да съществуват вече регулирани цени; а след като тях ги няма, няма да я има и нуждата от енергийния регулатор, въобще не се оправдаха.

Истината се оказва, естествено, по-различна.

От 1-ви април 2016 г. всички потребители имат ефективно право свободно да избират своя доставчик на електрическа енергия. Факт е, че дори и всички потребители да упражнят своето право да изберат друг доставчик, то регулиран пазар с цени пак ще продължи да съществува, регулирани от държавата в лицето на КЕВР за ред дейности, които са най-вече свързани с мрежите на eлектроенергийната система и нейното оперативното управление. Единствено цената на активната нетна електрическа енергия може да бъде изцяло либерализирана, а нейния дял все повече е намалял през последните няколко години, в следствие най-вече на непазарните добавки, които произтичат от Европейската енергийна политика за насърчаването на производство на чиста енергия.

Либерализацията е сведена до избор на енерго-доставчик и договарянето на цена за нетната активна ел. енергия, обаче мрежовите услуги, което включва и меренето от търговските електромери /собственост на ЕРП/, все още ще бъдат извършвани от същите електроразпределителните дружества, които са го правили до този момент.

Поради монопол на мрежите и също непазарните добавки, няма как да отпадне ролята на енергийния регулатор, дори напротив – ще се задълбочава в новата обстановка на либерализация на пазара, излизаща от рамките на националната енергийна система.

Ако редовен битов потребител вземе решението, че повече не желае да се снабдява от текущия си доставчик – електроснабдителното дружество, към което е бил присъединен – и желае да стане Активен пазарен участник, как може това да се случи?

На първо място стои въпросът дали може едно българско домакинство да избере за свой доставчик АЕЦ “Козлодуй“?

Накратко, отговорът: Да! Но не директно; Да! Но не само!

Домакинствата бележат пренебрежимо малко потребление, което не им позволява да закупуват енергията си директно от производителя. Законът за енергетиката дефинира различни участници на свободния пазар. Те могат да бъдат търговци, доставчици или крайни снабдители, затова всеки бъдещ свободен битов потребител трябва да разбере, че бъдещият му свободно избран доставчик на енергия може да бъде само търговецът. Крайни снабдители оперират единствено на регулирания пазар.

Един друг проблем за малки и битови стопански потребители е тяхното непостоянно и почти невъзможно за прогнозиране потребление. Липсват почасови електромери за домакинства и малък бизнес. Липсва и по-евтиният им заместител – стандартизирани товарови профили, които да са одобрени от регулатора. Всичко това представлява проблем за либерализацията.

Няма как да пренебрегнем всички гореописани трудности и пречки, които категорично носят негативен финансов ефект при либерализацията на битовите и малките стопански абонати. Докато цените за тези потребители биват поддържани изкуствено на ниски нива чрез кръстосано субсидиране, което е за сметка на бизнеса, то няма как да се очаква, че битовите клиенти ще проявят интерес за участие на свободния. По-вероятно е това да ги притесни.

Още повече, че докато на свободния пазар бива предлагана енергия предимно от хиперпроизводителите като АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и ТЕЦ „Марица изток 2“, просто няма как да се говори за конкуренция между производители.

Трябва да се вземе предвид, че реформата в енергетиката преминава през сериозни структурни и пазарни промени, както и през по-високи цени за българските домакинства.

Водещи фактори при смяна на доставчика на ток

Професионализмът и отговорността на търговците – водещи фактори при смяна на доставчика

Опцията за промяна на доставчика на електрическа енергия е вече факт както за стопанските, така и за битовите потребители. Настоящата регулирана цена на електроенергия, която е определена от КЕВР, може да се съпостави с цената, която предлага свободния пазар, дори на моменти може да бъде и по-ниска, и заради това битовите клиенти все още не се възползват масово от този вариант.

 

За един стопански клиент, ориентирал се към смяна на доставчика си и свободно договаряне на цените, пазарните цени мога да бъдат много по-изгодни от тези на регулиран пазар. При излизане на свободен пазар, стопанските клиенти, могат да спестят до 20% от обичайните си сметки за ток.

Почти 100% от подадените заявления за излизане на свободния пазар за територията на страната идват от стопански потребители на ел. енергия.

img-02

Малкият брой битови потребители, проявяващи интерес към излизане на свободен пазар, се дължи на недостатъчна информираност на клиентите за възможните варианти, които свободния пазар на електроенергия всъщност предоставя, както и на липсата на опции за проследяване и прогнозиране на потреблението, а не на последно място и липса на компетентност на потребителя и възможност да предостави достоверна информация за почасовото потребление в неговите обекти.

За да улеснят клиентите си, проявяващи интерес към излизане на свободния пазар на електроенергия, търговците на електрическа енергия създават отделни секции в сайтовете си, където се дава възможност за доста по-информиран избор при евентуалната смяна на доставчик на електроенергия с друг такъв. Правят се разяснения относно спецификата на свободен електроенергиен пазар, за процедурите по регистрирането за участване в него, както и за самата смяна на доставчик на електроенергия.

За да излезе на свободен пазар или за да смени доставчика си, клиентът съответно трябва да избере нов. Предварителната подготовка и добра информираност какви условия предлагат алтернативните доставчици, дават гаранция на клиентите, че изборът им ще бъде максимално полезен за тях. Важно е да се упомене, че когато потребителят излиза на свободния пазар, той може да се договаря само цената на снабдяване с електроенергия. Свободният пазар не дава опции за смяна оператора на електроразпределителната мрежа, може да се смени само търговецът на електроенергия. Клиентите на свободния пазар все още ще използват услугите на мрежовия оператор към който са присъединени, макар и да ползват услугите на друг търговец на енергия.

Цената за мрежовите услуги бива определяна от КЕВР. Тя се регулира и се заплаща към оператора на електроразпределителната мрежа.
Не съществуват нормативни ограничения относно това колко пъти един клиент може да сменя доставчика си на електрическа енергия. Всеки клиент напълно сам може да прецени потребностите си при евентуална смяна на доставчик на ел. енергия, в зависимост от условията, които получава от избрания доставчик. Единственото ограничение, ако може да се смята за такова е, че всяка промяна на свободен пазар се извършва от 1во число на този месец, който следва месеца на заявяване на услугата.

Заявяването на всяка услуга се регулира от закона за енергетика, Правилата за търговия с електрическа енергия, Инструкции и Наредби, които са общо достъпни и имат конкретни срокове, задължителни за всички участници на свободния пазар.

Търговците на електрическа енергия предлагат на своите клиенти извършването абсолютно безплатно, т.е. на тяхно име и за тяхна сметка, както регистрацията им на свободния пазар, като клиентът трябва само да им изготви нотариално заверено пълномощно от свое име. Преди подписване на договор с търговец на електрическа енергия, всеки потребител е желателно да разгледа внимателно предложените му оферти, точка по точка. Освен цената, трябва да се прегледати условията за доставка, по какъв начин се плащат сметките, броя фактури на месец и това как точно ще изглеждат, дали има и в какъв размер е неустойката за евентуално предсрочно прекратяване на договора. Услугата за подмяна на доставчик е безплатна и се извършва от отговорния оператор за съответната мрежа, но както при повечето договори, всеки различен търговец може да предвиди различна неустойка в случай на предсрочното прекратяване на договора за продажба на електрическа енергия от страна на потребителя.